برگزاری جشنواره

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز حاضر به حمایت از کلیه ایده های ارزشمند و خلاقانه است. در این راستا مرکز رشد از صاحبان ایده دعوت می نماید برای دریافت اطلاعات بیشتر به مرکز رشد واحد مراجعه کرده و یا نسبت به ارسال ایده های خود از طریق ثبت ایده ها در سایت مرکز رشد به این واحد اقدام نمایند.

فرزاد کریمی
کارشناس مرکز رشد
farzadkarimi.28@gmail.com
08736244533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام مرکز رشد واحد سقز با آدرس زیر عضو شوید:

 https://telegram.me/saq_roshd 

کردستان - سقز - بلوار 7 تیر شهرک دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز تلفن : 36244533-087