تاریخ درج:1396/08/22

برگزاری سومین کارگروه تخصصی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز جهت جذب ایده های جدید و کارآفرین

سومین جلسه کارگروه ارزیابی ایده های مطرح شده در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار گردید،
در این کارگروه 4 ایده مطابق لیست زیر داوری شدند.
1. آقای سید فردین قیصری صاحب ایده: نرم افزار ثبت انواع زمان واکنش با انواع محرک ها
2. آقای دکتر فتاح مرادی صاحب ایده: راه اندازی مرجع تخصصی ارزیابی شاخص های فیزیولوژیکی در ورزش
3. آقای ایوب گلمرادی صاحب ایده:طراحی و ساخت ماشین الات صنعتی و ادوات کشاورزی
4. آقای مهدی کیانی صاحب ایده اطفاء حریق خودکار
در پایان دو ایده مورد موافقت داوران جهت حمایت و استقرار در مرکز رشد قرار گرفت که طی نامه هایی نتیجه به صاحبان ایده ها اعلام می گردد. ضمن تشکر از کلیه داوران و صاحبان ایده ها امیدواریم روند افزایشی تمایل اقشار مختلف جامعه به بحث های دانش بنیان ادامه یابد.