تاریخ درج:1396/06/13

برگزاری دومین کارگاه آموزشی با عنوان طراحی مدل کسب و کاردر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور جناب آقای فرزاد خوانیغما مدیر عامل شرکت تیک تایم

کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب و کار در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزارگردید. در این کارگاه که با تدریس آقای مهندس فرزاد خوانیغما عضو هسته فعال مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و مدیر عامل شرکت تیک تایم و با حضور جمعی از صاحبان ایده شهرستان سقز همراه بود نحوه طراحی مدل کسب و کار وچگونگی اجرایی نمودن آن بررسی و به بحث و گفتگو گذاشته شد.

آقای فرزاد خوانیغما درباره نحوه طراحی مدل کسب وکاربرای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا مطالب ارزنده ای را ایراد کردند. ایشان در ادامه لزوم طراحی مدل کسب وکار ناپ را که مدلی جامع تر از طراحی مدل کسب و کار عادی می باشد رایکی از مهمترین و اساسی ترین ارکان کسب و کارهای نوپا دانستند .

مهندس خوانیغما اشاره داشتند که طراحی مدل کسب و کار برای هر نوع تجارت و کسب و کار نوپا می تواند راه پیشرفت در کسب و کار را فراهم کند و افراد را از شکست و ناامیدی دورنماید.

این کارگاه با استقبال دانشجویان و علاقه مندان به حوزه های کسب و کار و کار آفرینی روبرو گردید.